Thursday, June 13, 2013

Rukun Solat

Kami memohon maaf kepada beberapa buah sekolah yang menempah Banting Rukun Solat kerana terdapat kesalahan urutan nombor. Justeru, tuan/puan boleh menghubungi kami untuk kami gantikan. Kemaafan dipohon. Sila sms ke nombor 0193857674, nama dan alamat sekolah. Terima Kasih.

No comments: