Friday, December 19, 2008

:: BANTING KELAS PEMULIHAN JAWI ::


Saiz : 2 x 2 kaki / 2x3 kaki
Harga : RM50.00 / RM60.00
Tajuk - tajuk Umum :
1. Banting Huruf Jawi
2. Banting Padanan Huruf Jawi & Huruf Rumi
3. Hamzah (2 keping)
4. Ejaan Kekal
5. Sifir Vokal Jawi (2 keping)
6. Sifir Konsonan
7. Serupa tapi tak sama / Homograf
8. Perkataan Pinjaman
9. Kelompok Huruf Jawi
10. Huruf Alif Tiada !!!
11. Hukum ‘Kaf’ dan ‘Ga’
12. Ai, Au dan Oi
13. Huruf Hamzah Di bawah Alif
14. Rangkaikata Umum
15. Kata Ulang
16. Imbuhan
17. Imbuhan Akhiran
18. Perkataan 3 Sukukata Atau Lebih
19. Akhir ‘Rama’
20. Satu Sukukata
21. Kata Akronim
22. Penggunaan Huruf ‘ Ta Marbutah dan Ta Maftuhah’
23. Penggunaan Huruf ‘Ha’
24. Penggunaan Huruf ‘Qaf dan Kaf’
25. Perkataan Bermula Dengan ‘ER’

No comments: