Thursday, March 24, 2011

SAMBUNGAN...BAHAN BANTU MENGAJAR KSSR BAHASA ARAB TAHUN 1


SAIZ : 2X3 KAKI
HARGA : RM35.00
TAJUK :
1. FATHAH
2. KASRAH
3. DHOMMAH
4. UCAPAN
5. ANGGOTA BADAN
6. HADIQATUL HURUF (ALIF)
7. HADIQATUL HURUF (BA)
8. ADAWATU DIRASIYYAH
9. ANA ANTA ANTI- SAYA AWAK
10. AKAN DIMAKLUMKAN NANTI...CADANGAN BBM DIALU-ALUKAN

No comments: